Dobrowolne poddanie się karze

Podobnie jak w przypadku środków zaradczych, wzorując się na doświadczeniach Komisji Europejskiej oraz innych krajowych organów ochrony konkurencji, polski prawodawca zdecydował się wprowadzić do ustawy instytucję dobrowolnego poddania się karze.

Celem tej instytucji jest przede wszystkim przyśpieszenie postępowania antymonopolowego w sprawie praktyk ograniczających konkurencję, a co za tym idzie szybsze osiągnięcie stanu pożądanego na danym rynku.

Zakres przedmiotowy: wszystkie rodzaje praktyk naruszających konkurencję

Zakres podmiotowy: przedsiębiorcy i osoby zarządzające.

Dobrowolne poddanie się karze ma zastosowanie na końcowym etapie postępowania antymonopolowego.

Procedura dobrowolnego poddania się karze wymaga od uczestnika potwierdzenia:

 • zaakceptowanej wysokości kary;
 • faktu poinformowania o zarzucanych naruszeniach i umożliwienia zajęcia stanowiska w sprawie;
 • pouczenia o skutkach wniesienia odwołania w postaci utraty 10% obniżki kary wynikającej z dobrowolnego poddania się karze;

 Korzyści:

 • dla organu – brak postępowania sądowego;
 • dla uczestnika:
  • 10% obniżenie kary
  • szybsze zamknięcie niechlubnego rozdziału i rozpoczęcie działalności z czystym kontem
  • uniknięcie prowadzenia długotrwałego i często uciążliwego procesu sądowego
  • zminimalizowanie kosztów związanych z procesem (nie tylko koszty związane z pomocą prawną, ale także koszty wynikające z zaangażowania pracowników przedsiębiorcy)