Ostrzeżenia konsumenckie

Prezes UOKiK będzie miał możliwość podawania do publicznej wiadomości informacji o stosowanych przez przedsiębiorców praktykach, mogących spowodować znaczne straty lub niekorzystne skutki dla szerokiego kręgu konsumentów. Informacje te będą podawane do publicznej wiadomości poprzez publikowanie postanowień w tych sprawach w formie zakładki na stronie internetowej Urzędu.


FAQ

1. Jakie dane będą znajdować się w ostrzeżeniach konsumenckich?
2. Co dokładnie i na jakim etapie będzie przesądzać o podaniu informacji do publicznej wiadomości?
3. Czy przedsiębiorca może odwołać się od umieszczenia go w ostrzeżeniach konsumenckich?