Terminy

Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów pozwala na wykrycie większej ilości zmów szkodliwych dla gospodarki oraz konsumentów. Ma ona także na celu działanie prewencyjnie – zniechęcenie do niedozwolonych działań.

Służy temu m.in. wydłużenie terminu przedawnienia praktyk ograniczających konkurencję. Urealnione zostały też terminy prowadzenia postępowania wyjaśniającego, które ze względu na stopień skomplikowania i wymóg pogłębionych analiz i ankietowania przedsiębiorców, w poprzednim porządku prawnym często wymagały przedłużania.

Ponadto w odpowiedzi na postulaty przedsiębiorców wprowadzone zostały zmiany w zakresie terminu wniesienia odwołania od decyzji Prezesa UOKiK do SOKiK oraz przekazania przez UOKiK odwołania wraz z aktami sprawy do SOKiK.

Przedawnienie praktyk naruszających konkurencję

  • dla przedsiębiorców – 5 lat od końca roku, w którym zaprzestano stosowania praktyk
  • dla osób zarządzających – 5 lat od końca roku, w którym osoba zarządzająca zaprzestała zachowania określonego w art. 6a uokk

Prowadzenie postępowania wyjaśniającego

  • postępowanie wyjaśniające – 4 miesiące
  • postępowanie wyjaśniające w sprawach szczególnie skomplikowanych – 5 miesięcy

 Odwołanie od decyzji Prezesa UOKiK

  • 1 miesiąc od dnia doręczenia decyzji

Przekazanie odwołania wraz z aktami do SOKiK

  • niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia wniesienia odwołania